กำลังตัดสินใจว่าจะซื้ออะไรดีระหว่างกล้องสองตัวนี้ กรุณาช่วยแนะนำด้วยครับ