รบกวนถาม.....อยากทราบสัญลักษณ์บนหน้าปัทม์เครื่องวัดแสง seikonic ตามรูป A, B, C, D ว่าหมายถึงอะไร ใช้ในกรณีไหนบ้าง
A รูปสายฟ้า
B รูปสายฟ้า + อักษร C
C รูปดวงอาทิตย์ ด้านล่างมีอักษร EV
D รูปดวงอาทิตย์

และในรูป A ตรงลูกกลมสีขาวสามารถ slide ออกข้างได้ ใช้ทำอะไร