Review ล่าสุด

 Results 1 to 2 of 2

Thread: SonyA9 A7III A7II A7RII A6500 70-200GM 16-35GM 24-70GM 24f1.4 Tamron Sigma หลายรายการ

 1. #1
  Join Date
  Mar 2014
  Posts
  453
  Thanks
  11
  Thanked 12 Times in 7 Posts
  Rep Power
  8

  มือหมุน SonyA9 A7III A7II A7RII A6500 70-200GM 16-35GM 24-70GM 24f1.4 Tamron Sigma หลายรายการ

  ***** Update 26/7/64 ***** Camera & Lens On sale !!!!!!!!!!!

  Camera2hand Shop รับ ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน กล้องเลนส์ มือ 1 และ มือ 2
  ----------------------------------------------------
  (รับซื้อ รับเทรินกล้องและเลนส์เก่า สามารถต่อรองราคาได้)
  Add Line >>> https://lin.ee/uVAgIln

  ********** Sony **********
  Sony A7SIII ของใหม่ ลงทะเบียนประกันศูนย์ไทยได้ 15 เดือน ราคา 115,900 บาท

  Sony A9 Shutter 205,xxx อดีตประกันศูนย์ มีรอยภายนอกเยอะ มีกล่อง ที่ชาร์ตเทียบ ราคา 49,900 บาท
  -
  Sony A7III ของใหม่ ลงทะเบียนประกันศูนย์ไทยได้ 15 เดือน ราคา 54,500 บาท
  -
  Sony A7III Shutter 28,xxx อดีตประกันศูนย์ สภาพใช้งาน มีรอยภายนอก มีกล่อง ราคา 39,900 บาท
  -
  Sony A7III Shutter 171,xxx อดีตประกันศูนย์ ไม่มีกล่อง ราคา 38,500 บาท
  -
  Sony A7RII Shutter 60,8xx อดีตประกันศูนย์ มีกล่อง ราคา 28,000 บาท
  -
  Sony A7II Shutter 29,xxx อดีตประกันศูนย์ มีกล่อง ราคา 21,000 บาท
  -
  Sony A7C + Kit 28-60 ของใหม่ ลงทะเบียนประกันศูนย์ไทยได้ 15 เดือน ยังไม่แกะกล่อง ราคา 67,500 บาท
  -
  Sony A7C Body ของใหม่ ลงทะเบียนประกันศูนย์ไทยได้ 15 เดือน ยังไม่แกะกล่อง ราคา 57,500 บาท
  -
  Sony A6600 Body ของใหม่ ลงทะเบียนประกันศูนย์ไทยได้ 15 เดือน ยังไม่แกะกล่อง ราคา 39,500 บาท
  -
  Sony A6600 + 18-135 ของใหม่ ประกันศูนย์ไทย 15 เดือน ยังไม่แกะกล่อง ราคา 52,500 บาท
  -
  Sony A6500 Body Shutter 134,xxx อดีตประกันศูนย์ มีกล่อง ราคา 19,000 บาท
  -
  Sony A6000 + 16-50 สีทองน้ำตาล Shutter 24,6xx อดีตประกันศูนย์ ที่ชาร์ตเทียบ มีกล่อง ราคา 11,500 บาท
  -
  Sony A6000 Body สีดำ Shutter 2,4xx อดีตประกันศูนย์ มีกล่อง ราคา 8,500 บาท
  -
  Sony RX0 ประกันศูนย์ถึง 2/7/63 ไม่มีกล่อง ราคา 11,500 บาท
  -
  Sony RX0 อดีตประกันศูนย์ ครบกล่อง ราคา 10,500 บาท
  -
  Sony FE 70-200 f2.8 GM ของใหม่ ประกันศูนย์ ลงทะเบียนได้ 12-15 เดือน ยังไม่แกะกล่อง ราคา 76,500 บาท
  -
  Sony FE 70-200 f2.8 GM อดีตประกันศูนย์ มีกล่อง ราคา 62,500 บาท
  -
  Sony FE 70-200 f2.8 GM อดีตประกันศูนย์ มีรอยหน้าเลนส์ มีคราบด้านใน มีกล่อง ราคา 59,900 บาท
  -
  Sony FE 70-200 f4 อดีตประกันศูนย์ มีกล่อง ราคา 33,500 บาท
  -
  Sony FE 70-200 f4 อดีตประกันศูนย์ มีกล่อง ราคา 31,500 บาท
  -
  Sony FE 70-200 f4 หมดประกันร้าน ไม่มีกล่อง ราคา 27,500 บาท
  -
  Sony FE 70-300 G OSS ประกันศูนย์ถึง 27/5/64 มีกล่อง ราคา 37,500 บาท
  -
  Sony FE 70-300 G OSS อดีตประกันศูนย์ มีกล่อง ราคา 36,500 บาท
  -
  Sony FE 70-300 G OSS อดีตประกันศูนย์ มีกล่อง ราคา 36,000 บาท
  -
  Sony FE 12-24 f4 อดีตประกันศูนย์ ไม่มีกล่อง ราคา 45,000 บาท
  -
  Sony FE 16-35 f2.8 GM ประกันศูนย์ถึง 30/9/64 มีกล่อง ราคา 49,900 บาท
  -
  Sony FE 16-35 f2.8 GM อดีตประกันศูนย์ ไม่มีกล่อง มีรอยภายนอก ราคา 46,500 บาท
  -
  Sony FE 16-35 f4 ของใหม่ เครื่องไทย ค้าง Stock หมดประกันศูนย์ ยังไม่แกะกล่อง ราคา 30,500 บาท
  -
  Sony FE 16-35 f4 อดีตประกันศูนย์ มีกล่อง ราคา 27,500 บาท
  -
  Sony FE 16-35 f4 อดีตประกันศูนย์ มีกล่อง ราคา 25,000 บาท
  -
  Sony FE 16-35 f4 อดีตประกันศูนย์ มีกล่อง ราคา 24,500 บาท
  -
  Sony FE 16-35 f4 อดีตประกันศูนย์ มีรอยภายนอกเยอะ มีกล่อง ราคา 24,000 บาท
  -
  Sony FE 24-70 f2.8 GM อดีตประกันศูนย์ มีกล่อง ราคา 49,900 บาท
  -
  Sony FE 24-70 f2.8 GM หมดประกันร้าน มีกล่อง ยางบวม ราคา 44,000 บาท
  -
  Sony FE 24-70 f4 อดีตประกันศูนย์ มีกล่อง ราคา 21,500 บาท
  -
  Sony FE 24-70 f4 อดีตประกันศูนย์ มีคล้ายฝ้าด้านใน มีกล่อง ราคา 19,000 บาท
  -
  Sony FE 24-70 f4 อดีตประกันศูนย์ ไม่มีฮูด ราคา 18,000 บาท
  -
  Sony FE 24-70 f4 หมดประกัน มีกล่อง ราคา 17,500 บาท
  -
  Sony FE 24-70 f4 หมดประกัน ไม่มีกล่อง ราคา 17,500 บาท
  -
  Sony FE 24-70 f4 อดีตประกันศูนย์ มีฝ้า มีกล่อง ราคา 15,000 บาท
  -
  Sony FE 24-70 f4 หมดประกัน มีรอยขนแมวหน้าเลนส์ มีรอยภายนอก ไม่มีกล่อง ราคา 13,500 บาท
  -
  Sony FE 24-70 f4 หมดประกัน มีรอยภายนอกเยอะ ไม่มีกล่อง ราคา 11,000 บาท
  -
  Sony FE 100 f2.8 STF GM อดีตประกันศูนย์ มีกล่อง ราคา 38,500 บาท
  -
  Sony FE 50 f1.2 GM ของใหม่ ประกันศูนย์ไทย ลงทะเบียนประกันศูนย์ไทยได้ 15 เดือน ยังไม่แกะกล่อง ราคา 67,500 บาท
  -
  Sony FE 50 f1.4 อดีตประกันศูนย์ ไม่มีกล่อง มีรอยภายนอกบ้าง ราคา 32,500 บาท
  -
  Sony FE 35 f1.4 GM ของใหม่ ประกันศูนย์ไทย ลงทะเบียนประกันศูนย์ไทยได้ 15 เดือน ยังไม่แกะกล่อง ราคา 47,900 บาท
  -
  Sony FE 35 f1.4 หมดประกันร้าน ไม่มีกล่อง ราคา 25,000 บาท
  -
  Sony FE 24 f1.4 GM ของใหม่ ประกันศูนย์ไทย ลงทะเบียนประกันศูนย์ไทยได้ 15 เดือน ยังไม่แกะกล่อง ราคา 46,000 บาท
  -
  Sony FE 24 f1.4 GM อดีตประกันศูนย์ มีกล่อง ราคา 35,000 บาท
  -
  Sony FE 24 f1.4 GM อดีตประกันศูนย์ มีกล่อง ราคา 35,000 บาท
  -
  Sony FE 24 f1.4 GM หมดประกันร้าน ไม่มีกล่อง ราคา 33,500 บาท
  -
  Sony FE 24 f1.4 GM อดีตประกันศูนย์ มีรอยหน้าเลนส์เล็กน้อย มีกล่อง ราคา 29,500 บาท
  -
  Sony FE 24 f1.4 GM อดีตประกันศูนย์ มีรอยหน้าเลนส์เล็กน้อย มีกล่อง ราคา 29,500 บาท
  -
  Sony FE 20 f1.8 ของใหม่ ประกันศูนย์ไทย ลงทะเบียนประกันศูนย์ไทยได้ 15 เดือน ยังไม่แกะกล่อง ราคา 27,900 บาท
  -
  Sony FE 85 f1.8 หมดประกันร้าน มีกล่อง ราคา 12,500 บาท
  -
  Sony FE 85 f1.8 อดีตประกันศูนย์ มีคราบด้านในเยอะ มีกล่อง ราคา 10,500 บาท
  -
  Sony FE 85 f1.8 หมดประกัน มีรอยบุบ ไม่มีกล่อง ราคา 9,900 บาท
  -
  Sony FE 55 f1.8 อดีตประกันศูนย์ มีกล่อง ราคา 23,500 บาท
  -
  Sony FE 55 f1.8 อดีตประกันศูนย์ ไม่มีกล่อง ราคา 23,500 บาท
  -
  Sony FE 55 f1.8 อดีตประกันศูนย์ มีกล่อง ราคา 22,500 บาท
  -
  Sony FE 55 f1.8 อดีตประกันศูนย์ มีกล่อง ราคา 22,500 บาท
  -
  Sony FE 55 f1.8 หมดประกัน มีกล่อง ราคา 19,900 บาท
  -
  Sony FE 55 f1.8 หมดประกัน ไม่มีกล่อง ราคา 19,500 บาท
  -
  Sony FE 55 f1.8 หมดประกัน มีกล่อง ราคา 19,000 บาท
  -
  Sony FE 55 f1.8 หมดประกัน ไม่มีกล่อง มีคราบด้านใน ราคา 17,500 บาท
  -
  Sony FE 50 f1.8 อดีตประกันศูนย์ มีกล่อง ราคา 7,900 บาท
  -
  Sony FE 50 f1.8 อดีตประกันศูนย์ มีกล่อง ราคา 7,900 บาท
  -
  Sony FE 35 f2.8 อดีตประกันศูนย์ มีกล่อง ราคา 19,000 บาท
  -
  Sony FE 35 f2.8 อดีตประกันศูนย์ มีกล่อง ไม่มีฮูด ราคา 17,500 บาท
  -
  Sony FE 35 f2.8 อดีตประกันศูนย์ มีรอยภายนอก มีกล่อง ราคา 16,000 บาท
  -
  Sony FE 35 f2.8 หมดประกัน ไม่มีกล่อง ราคา 14,500 บาท
  -
  Sony FE 28 f2 อดีตประกันศูนย์ มีกล่อง ราคา 8,500 บาท
  -
  Sony FE 28 f2 อดีตประกันศูนย์ มีกล่อง ราคา 8,500 บาท
  -
  Sony FE 28 f2 อดีตประกันศูนย์ มีกล่อง ราคา 8,500 บาท
  -
  Sony FE 28 f2 อดีตประกันศูนย์ มีกล่อง ราคา 8,500 บาท
  -
  Sony E 35 f1.8 อดีตประกันศูนย์ มีกล่อง ราคา 8,900 บาท
  -
  Sony E 35 f1.8 อดีตประกันศูนย์ มีกล่อง ราคา 8,900 บาท
  -
  Sony E 35 f1.8 หมดประกัน ไม่มีกล่อง ราคา 7,900 บาท
  -
  Sony E 24 f1.8 อดีตประกันศูนย์ ไม่มีกล่อง ราคา 17,900 บาท
  .............................................
  Sony E 70-350 f4.5-6.3 G อดีตประกันศูนย์ มีกล่อง ราคา 23,500 บาท
  -
  Sony E 10-18 f4 ประกันศูนย์ถึง 16/11/64 มีกล่อง ราคา 19,900 บาท
  -
  Sony E 10-18 f4 อดีตประกันศูนย์ มีกล่อง ราคา 19,000 บาท
  -
  Sony E 10-18 f4 อดีตประกันศูนย์ มีกล่อง ราคา 18,500 บาท
  -
  Sony E 10-18 f4 อดีตประกันศูนย์ ไม่มีฮูด มีกล่อง ราคา 17,500 บาท
  -
  Sony E 16-55 f2.8 อดีตประกันศูนย์ มีซื้อประกันเพิ่มถึง 27/12/65 มีกล่อง ราคา 29,500 บาท
  -
  Sony E 16-55 f2.8 อดีตประกันศูนย์ มีกล่อง ราคา 29,000 บาท
  -
  Sony E 16-55 f2.8 อดีตประกันศูนย์ มีกล่อง ราคา 28,500 บาท
  -
  Sony E 16-70 f4 ของใหม่ เครื่องไทย ค้าง Stock หมดประกันศูนย์ ยังไม่แกะกล่อง ราคา 22,500 บาท
  -
  Sony E 16-70 f4 อดีตประกันศูนย์ มีกล่อง ราคา 19,500 บาท
  -
  Sony E 16-70 f4 อดีตประกันศูนย์ มีกล่อง ราคา 19,000 บาท
  -
  Sony E 16-70 f4 อดีตประกันศูนย์ มีกล่อง ราคา 18,500 บาท
  -
  Sony E 16-70 f4 อดีตประกันศูนย์ ไม่มีกล่อง ราคา 18,500 บาท
  -
  Sony E 16-70 f4 หมดประกันร้าน มีกล่อง ราคา 17,500 บาท
  -
  Sony E 18-105 f4 อดีตประกันศูนย์ มีกล่อง ราคา 14,500 บาท
  -
  Sony E 18-135 ของใหม่ ประกันศูนย์ 1 ปี แยกมาจาก A6500 ไม่มีกล่อง ราคา 15,500 บาท
  -
  Sony E 18-135 อดีตประกันศูนย์ ไม่มีกล่อง ราคา 11,500 บาท
  -
  Sony E 18-135 อดีตประกันศูนย์ มีกล่อง ราคา 11,500 บาท
  -
  Sony E 18-135 อดีตประกันศูนย์ ไม่มีกล่อง ราคา 11,500 บาท
  -
  Sony E 18-135 อดีตประกันศูนย์ ไม่มีกล่อง ราคา 11,500 บาท
  -
  Sony E 16 f2.8 อดีตประกันศูนย์ มีกล่อง ราคา 6,000 บาท
  -
  Sony VCL-ECU1 อดีตประกันศูนย์ มีกล่อง ราคา 2,900 บาท
  -
  Sony VCL-ECU1 หมดประกัน มีรอยบางๆหน้าเลนส์ ไม่มีกล่อง ราคา 2,500 บาท
  -
  Sony FE 28-70 หมดประกัน ราคา 5,000 บาท
  -
  Sony FE 28-70 หมดประกัน ราคา 4,500 บาท
  -
  Tamron 150-500 f5-6.7 ของใหม่ ประกันศูนย์ไทย 3 ปี ราคา 46,500 บาท
  -
  Tamron 70-180 f2.8 ของใหม่ ประกันศูนย์ไทย 3 ปี ราคา 38,900 บาท
  -
  Tamron 70-300mm F4.5-6.3 ของใหม่ ประกันศูนย์ไทย 1 ปี ราคา 16,500 บาท
  -
  Tamron 17-28 f2.8 ของใหม่ ประกันศูนย์ไทย 3 ปี ราคา 27,900 บาท
  -
  Tamron 28-75 f2.8 ของใหม่ ประกันศูนย์ไทย 3 ปี ราคา 24,500 บาท
  -
  Tamron 28-75 f2.8 อดีตประกันศูนย์ ยางบวม มีกล่อง ราคา 18,500 บาท
  -
  Tamron 17-70 f2.8 ของใหม่ ประกันศูนย์ไทย 3 ปี ราคา 25,900 บาท
  -
  Tamron 28-200 ของใหม่ ประกันศูนย์ไทย 3 ปี ราคา 23,500 บาท
  -
  Tamron 11-20 f2.8 ของใหม่ ประกันศูนย์ไทย ราคา 27,500 บาท
  -
  Tamron 20 f2.8 ประกันศูนย์ถึง 8/64 ไม่มีกล่อง ไม่มีฮูด ราคา 9,500 บาท
  -
  Batis 135 f2.8 หมดประกันร้าน มีกล่อง ราคา 32,500 บาท
  -
  Batis 85 f1.8 หมดประกัน มีกล่อง ราคา 24,500 บาท
  -
  Batis 85 f1.8 หมดประกัน มีกล่อง ราคา 23,500 บาท
  -
  Batis 40 f2 หมดประกัน มีกล่อง ราคา 28,500 บาท
  -
  Batis 25 f2 หมดประกัน มีกล่อง ราคา 28,000 บาท
  -
  Batis 25 f2 หมดประกัน มีกล่อง ราคา 27,500 บาท
  -
  Batis 18 f2.8 หมดประกันร้าน มีกล่อง ราคา 32,500 บาท
  -
  Batis 18 f2.8 หมดประกันร้าน มีกล่อง ราคา 32,000 บาท
  .............................................
  Sigma FE 50 f1.4 Art หมดประกันร้าน มีกล่อง ราคา 18,000 บาท
  -
  Sigma FE 24 f1.4 Art อดีตประกันศูนย์ มีกล่อง ราคา 19,900 บาท
  -
  Sigma 28-70 f2.8 DG DN (For E Mount) ของใหม่ ประกันศูนย์ไทย 3 ปี ราคา 30,900 บาท
  -
  Sigma 100-400 F5-6.3 DG DN OS (For E Mount/L Mount) ของใหม่ ประกันศูนย์ไทย 3 ปี ราคา 33,900 บาท
  -
  Sigma 100-400 F5-6.3 DG DN OS (For E Mount/L Mount) ของใหม่ ประกันร้าน 1 ปี ราคา 30,500 บาท
  -
  Sigma 85 f1.4 DG DN (For E Mount) ของใหม่ ประกันศูนย์ไทย 3 ปี ราคา 36,900 บาท
  -
  Sigma 85 f1.4 DG DN (For E Mount) ของใหม่ ประกันร้าน 1 ปี ราคา 33,500 บาท
  -
  Sigma 35 f1.4 DG DN Art (For E Mount) ของใหม่ ประกันศูนย์ไทย 3 ปี ราคา 29,900 บาท
  -
  Sigma E 56 f1.4 DC DN หมดประกันร้าน มีกล่อง ราคา 9,900 บาท
  -
  Sigma E 60 f2.8 DC DN หมดประกัน ไม่มีกล่อง ราคา 3,900 บาท
  -
  Sigma E 19 f2.8 DC DN หมดประกัน ไม่มีกล่อง ราคา 4,500 บาท
  -
  Sigma MC-11 อดีตประกันศูนย์ มีกล่อง ราคา 8,500 บาท
  -
  Sigma MC-11 ของใหม่ หิ้ว ไม่มีประกัน ราคา 7,900 บาท
  -
  Sigma MC-11 อดีตประกันศูนย์ มีกล่อง ราคา 6,500 บาท
  -
  Sigma MC-11 หมดประกัน ไม่มีกล่อง ราคา 6,000 บาท
  -
  Loxia 50 f2 หมดประกัน มีกล่อง ราคา 15,000 บาท
  -
  Loxia 21 f2.8 หมดประกัน มีกล่อง ราคา 35,000 บาท
  -
  Touis 12 f2.8 (E Mount) หมดประกัน ไม่มีกล่อง ราคา 19,900 บาท
  -
  Touis 32 f1.8 (E Mount) หมดประกัน สภาพดี มีกล่อง ราคา 17,900 บาท
  -
  Samyang FE 35 f1.4 หมดประกัน มีรอยหน้าเลนส์ มีกล่อง ราคา 11,500 บาท
  -
  Samyang FE 50 f1.4 (E Mount) อดีตประกันศูนย์ มีกล่อง ราคา 16,000 บาท
  -
  Samyang FE 35 f2.8 อดีตประกันศูนย์ มีกล่อง ราคา 7,500 บาท
  -
  Samyang FE 35 f2.8 อดีตประกันศูนย์ มีฝ้า มีกล่อง ราคา 5,500 บาท
  -
  Samyang FE 24 f2.8 อดีตประกันศูนย์ มีกล่อง ราคา 7,500 บาท
  -
  Samyang 12 f2 สีเงิน หมดประกัน มีกล่อง ราคา 9,500 บาท
  -
  Samyang 12 f2 หมดประกันร้าน มีกล่อง ราคา 8,500 บาท
  -
  Samyang 12 f2 หมดประกันร้าน มีกล่อง ราคา 7,500 บาท
  -
  Samyang 12 f2 หมดประกันร้าน ไม่มีกล่อง มีรอยภายนอก ราคา 6,900 บาท
  -
  Samyang 12 f2 หมดประกันร้าน ไม่มีกล่อง ไม่มีฮูด ราคา 6,500 บาท
  -
  Sirui 35 f1.8 Anamorphic ของใหม่ ประกันศูนย์ 1 ปี ราคา 26,500 บาท
  -
  Sirui 50 f1.8 Anamorphic ของใหม่ ประกันศูนย์ 1 ปี ราคา 18,500 บาท
  -
  Sirui 50 f1.8 Anamorphic ประกันศูนย์ถึง 1/5/64 มีกล่อง ราคา 15,500 บาท
  -
  Mitakon 35 f0.95 หมดประกัน มีกล่อง ราคา 15,500 บาท
  -
  Grip A7III/A7RIII/A9 อดีตประกันศูนย์ มีกล่อง ราคา 8,900 บาท
  -
  Grip A7III/A7RIII/A9 หมดประกัน ไม่มีกล่อง ราคา 8,500 บาท
  -
  Grip A7III/A7RIII/A9 หมดประกัน ไม่มีกล่อง มีรอยภายนอก ราคา 6,000 บาท
  -
  Grip A7II/A7RII/A7SII อดีตประกันศูนย์ มีกล่อง ราคา 4,000 บาท
  -
  VCT-SGR1 มีกล่อง ราคา 2,500 บาท
  -
  Metabone EF-E (T) หมดประกัน ไม่มีกล่อง ราคา 7,500 บาท
  -
  Techart TZE-01 หมดประกัน มีกล่อง ราคา 7,000 บาท
  -
  Comlite ENF-E1 Pro ประกันร้านถึง 13/7/64 มีกล่อง ราคา 9,500 บาท
  -
  Flash HVL-F60M หมดประกันร้าน ไม่มีกล่อง ราคา 8,500 บาท
  -
  Flash HVL-F45RM อดีตประกันศูนย์ มีกล่อง ราคา 6,900 บาท
  -
  Flash HVL-F32M หมดประกันร้าน มีกล่อง ราคา 4,900 บาท
  -
  Flash HVL-F32M หมดประกันร้าน ไม่มีกล่อง ราคา 4,500 บาท
  -
  Nissin Di700A + Air1 หมดประกัน มีกล่อง ราคา 4,500 บาท
  -
  Nissin Di700A + Air1 หมดประกัน ยางด้านข้างหลุด มีกล่อง ราคา 3,900 บาท
  Tel. 085-2836861
  Line ID : @camera2handshop (ใส่@ ด้วยนะครับ)
  Add Line >>> https://lin.ee/uVAgIln
  Fanpage : Camera2hand Shop
  รับซื้อและรับเทริ์นกล้อง เลนส์ด้วยนะครับ
  ------------------------------------
  สินค้ามือสอง รับประกัน 30 วัน
  ดูสินค้าได้ที่ ฟอร์จูนทาวน์ ชั้น 2
  หรือจัดส่ง KERRY ฟรี
  หรือจัดส่ง Messenger ทั่วกทม.
  ------------------------------------
  ดูกล้องและเลนส์อื่นเพิ่มเติม
  Camera2hand Shop รับซื้อกล้อง ขายกล้องมือสอง
  www.facebook.com/camera2hand.shop


 2. #2
  Join Date
  Mar 2014
  Posts
  453
  Thanks
  11
  Thanked 12 Times in 7 Posts
  Rep Power
  8

  Default

  Up !!!


Similar Threads

 1. Replies: 5
  Last Post: 18th July 2020, 08:28
 2. [ต้องการ ขาย] A7R3, Gripvg-c3em, 16-35GM, 24-70GM, Fujinon55 1.8, godox flash&trigger, mic boya
  By AmplE in forum ห้อง ขายกล้องและอุปกรณ์
  Replies: 0
  Last Post: 22nd July 2019, 11:12
 3. Replies: 1
  Last Post: 15th May 2019, 01:23
 4. [ต้องการ ขาย] Sony A9 / 70-200GM / 24-70GM / 85GM / 24-240 / 35 f1.4 / 55 f1.8 / 35 f2.8 / 24-70
  By abacuser in forum ห้อง ขายกล้องและอุปกรณ์
  Replies: 1
  Last Post: 10th October 2017, 00:21
 5. [ต้องการ ขาย] Sony A7RII + A7SII + A7II + A6500 + 16-35 f2.8 GM + 85 f1.4 GM + FE 85 f1.8 ของใหม่
  By abacuser in forum ห้อง ขายกล้องและอุปกรณ์
  Replies: 0
  Last Post: 18th September 2017, 23:31

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •