ไม่สามารถเห็นภาพที่ท่านสมาชิกอื่น Attach Image เข้ามา ทุกห้องครับ เดิมก็สามารถดูได้ พยายามใช้ Browser หลายๆตัวแล้ว ให้ผลแบบเดียวกันหมด ทั้งที่ Login User แล้ว ช่วยพิจารณาด้วยครับ ขอบคุณครับ