ลองอ่านๆ ดู มันก็มีสิทธิพิเศษเยอะดี แต่เราได้ตามที่ลงในเว็บทั้งหมดนี้เลยหรือครับ แล้วมีเงื่อนไขอะไรไหมครับ พวกค่าใช้จ่ายไรงี้

https://www.fujifilm-xprivilege.com/