ตามหา
1.Crank
2.ช่องมองถาพ Waist Level viewfinder

ของ Mamiya 645 Pro Tl

Add line : White_Gizzly