เพื่อนท่านใด มี Nikon D700 ต้องการจะปล่อย
ติดต่อได้นะครับ สะดวกรับในกรุงเทพ

ติดต่อ คุณกิตติ โทร 086-556-6278