แบ็ตleica M240ไฟกระพริบตอนชารจ์ใช้ไม่ได้ . เสียบแล้วพอเต็ม ไฟกระพริบสองดวงพร้อมกัน ใส่กล้องเปิดไม่ได้ เลยไฟไม่เข้าใช้มา ปีกว่า เคลมได้ไหมครับ
ขอบคุณครับ