องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) สำนักงานพื้นที่พิเศษ 5 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมพิธีการมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวด และร่วมชมนิทรรศการภาพถ่ายทั้งหมดที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมประกวดภาพถ่าย “ปังแน่ แค่ถ่ายที่เลย” ซึ่งแต่ละภาพได้สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิต และวัฒนธรรมของเมืองเลยในมุมมองที่สร้างสรรค์ผ่านภาพถ่าย อาทิเช่น กิจกรรมวิถีประมงพื้นบ้านริมโขงเชียงคาน, กิจกรรมผีขนน้ำ, กิจกรรมทำต้นผึ้ง, กิจกรรมวาดหน้ากากผีตาโขน, กิจกรรมเรียนรู้สมุนไพร และกิจกรรมดูนก เป็นต้น โดยงานดังกล่าวจะจัดให้มีขึ้นในวันพุธที่ 5 กันยายนศกนี้ ณ ห้องอเนกประสงค์ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เวลา 13:00 - 15:40 น.Name:  ชมเชย บรรจงสร้าง-  อภิวิชญ์ ปัดสำรา?.jpg
Views: 854
Size:  327.4 KB