ผมเอาฟูจิ XE 2ไปใส่ฟิลเตอร์ IRแล้ว มีอาการดังนี้
1. ปรับแต่งคำสั่งใน Q หรือ อัพเฟิร์มแวร์แล้วจอมืดลง แต่ยังมีไฟเลี้ยงจอ ปิดเครื่องก็มืดเหมือนเดิม ต้องทิ้งไว้สักพัก จึงกลับมาใช้ได้ปกติ

2. บางทเปิดเครื่องมาแล้วมีจอครึ่งหนึ่งมืดหรือมีเส้นเหมือนในทีวี เต้นยิบๆ ต้องปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่ แล้วบ่อยครั้งก็เป็นเหมือนข้อหนึ่ง

อยากให้ท่านผู้รู้ช่วยแนะนำหน่อยครับว่า ควรทำอย่างไร

ขอบคุณครับ