คือผมหาอะไรแล้วไม่ค่อยเจอเลยครับ
ทั้งค้นหาโดย ชื่อผู้ตั้งกระทู้ หรือหัวข้อกระทู้
เพราะบางทีอยากหากระทู้เก่าๆของตัวเองที่ลงไว้
ทั้งในประกาศทั่วไปและใน market place
ใครมีวิธีใช้ดีๆช่วยบอกหน่อยครับ