ใครใช้แล้ว เป็นอย่างไร บ้างครับ มีข้อดีต่างกันแบบไหน

ใชั A7II