พอดีกล้องผมโดนขโมยรวมถึงชุดเลนจำนวน 2 ตัว จำแนกได้ดังนี้
EOS 70D Body - Serial No. 038021003470
EF S18-200I - Serial No. 0172519283
EF50 f/1.8 - Serial No 1115040476

ตัว Body มีตำหนิตรงจุดเปลี่ยนโหมดหลุดออกมา เลนกล้องมีตำหนิตรงเลนมีราขึ้นจำนวนหนึ่ง

ผมสามารถกระทำการอย่างไรได้บ้างครับ