เปิด raw file ของ Fuji XT2 ไม่ได้ครับ
ต้องใช้โปรแกรมอะไร