Review ล่าสุด

 + Reply to Thread
Results 1 to 10 of 10

Thread: Basic Photography EP.8 : ความเร็วชัตเตอร์ ผล และการใช้งาน

 1. #1
  Join Date
  Nov 2012
  Posts
  401
  Thanks
  4
  Thanked 1,587 Times in 271 Posts
  Rep Power
  25

  Default Basic Photography EP.8 : ความเร็วชัตเตอร์ ผล และการใช้งาน

  BasicPhotography EP.8 : ความเร็วชัตเตอร์ ผล และการใช้งาน
  ภาพที่ดีควรมีความคมชัด โดยเฉพาะในส่วนของจุดสนใจ หากจุดสนใจไม่คมชัดอาจเกิดจากสาเหตุต่างๆได้เช่น

  1. โฟกัสผิดตำแหน่ง ลักษณะภาพจะไปชัดที่ด้านหน้าหรือด้านหลังของจุดที่เราต้องการให้ชัด อาจเกิดจากการเลือกจุดโฟกัสผิดพลาด หรือกล้องมีปัญหา

  2. ความชัดลึกไม่เพียงพอ
  ลักษณะภาพจะชัดเฉพาะตำแหน่งที่โฟกัสเท่านั้น ส่วนด้านหน้าและด้านหลังจะเบลอไป หากช่วงความชัดไม่พอ ต้องแก้ที่การหรี่ช่องรับแสงให้แคบลง

  3. ภาพสั่นไหว หากสั่นเฉพาะวัตถุที่มีการเคลื่อนที่แสดงว่า วัตถุมีการเคลื่อนไหว

  แต่ถ้าสั่นทั้งภาพ แสดงว่ามือถือกล้องไม่นิ่งพอ ต้องแก้ที่การเพิ่มความเร็วชัตเตอร์ให้สูงขึ้น  ความเร็วชัตเตอร์และเวลาเปิดรับแสง

  การควบคุมความเร็วชัตเตอร์ช่วยสร้างสรรค์ภาพได้มากมาย ทั้งในด้านความคมชัด อารมณ์ภาพ และความมืดสว่าง ความเร็วชัตเตอร์มีอยู่ 2 แบบคือ

  1. ความเร็วชัตเตอร์ หรือ Shutter Speed เป็นเวลาที่ชัตเตอร์เปิดให้แสงเข้าไปยังเซ็นเซอร์ ถูกควบคุมโดยเวลาเปิดชัตเตอร์ที่เราปรับตั้งที่ตัวกล้องผ่านทางวงแหวนปรับความเร็วชัตเตอร์
  2. เวลาเปิดรับแสง Exposure Time คือ เวลาที่แสงตกลงบนเซ็นเซอร์ เมื่อถ่ายภาพด้วยแสงต่อเนื่อง ค่าเวลาเปิดรับแสงจะเท่ากับความเร็วชัตเตอร์ แต่ถ้าเป็นแสงไม่ต่อเนื่อง เวลาเปิดรับแสงจะเท่ากับเวลาที่แสงตกลงบนเซ็นเซอร์ ที่อาจจะไม่เท่ากันในแต่ละจุด
  ความเร็วชัตเตอร์ถูกควบคุมด้วยม่านชัตเตอร์ที่ตัวกล้อง
  ซึ่งในกล้อง DSLR และ Mirrorless จะมีลักษณะเป็นม่านโลหะหน้าเซ็นเซอร์ ส่วนกล้องแบบ Leaf Shutter หรือ Between-Lens Shutter จะถูกควบคุมโดยม่านชัตเตอร์ที่ตัวเลนส์ กล้อง DSLR มีกลไกลการทำงานต่างจาก Mirrorless และมีขั้นตอนการทำงานต่างกัน

  กล้อง DSLR มีกระจกสะท้อนภาพ ในเวลาปกติกระจกสะท้อนภาพจะตั้ง 45 องศา และม่านชัตเตอร์ชนิด Focal Plane Shutter หรือชัตเตอร์หน้าเซ็นเซอร์ปิดอยู่ เมื่อกดชัตเตอร์ กระจกสะท้อนภาพจะกระดกขึ้น แล้วม่านชัตเตอร์เปิดให้แสงเข้า เมื่อครบเวลาม่านชัตเตอร์จะปิดลง ที่ความเร็วชัตเตอร์ต่ำ ม่านชัตเตอร์จะเปิดทีละชุด ส่วนที่ความเร็วชัตเตอร์สูง ม่านชัตเตอร์ชุดที่ 1 และ 2 จะวิ่งออกมาพร้อมกันเกิดเป็นช่องเปิดตรงกลาง ความเร็วชัตเตอร์สูงสุดที่ใช้กับแฟลช เป็นความเร็วชัตเตอร์สูงสุดที่ม่านชัตเตอร์ชุด 1 และ 2 ทำงานกันคนละเวลา หากความเร็วชัตเตอร์สูงกว่าความเร็วที่ใช้กับแฟลช ม่านชัตเตอร์จะวิ่งออกมาคู่กัน หากใช้กับแฟลชจะเกิดเงาดำบังที่ภาพสำหรับกล้องแบบ DSLR และ Mirrorless ส่วนกล้องแบบ Leaf Shutter จะไม่เกิดเงาดำ
  ส่วนกล้องแบบ Mirrorless ไม่มีกระจกสะท้อนภาพ เซ็นเซอร์จะเปิดรับแสงตลอดเวลาเพื่อนำภาพไปใช้ในระบบมองภาพของ EVF เมื่อกดชัตเตอร์ม่านชัตเตอร์ชุดแรกจะปิดลงมาแล้วกลับขึ้นไปจนครบเวลาม่านชัตเตอร์ชุด 2 จะปิด การถ่ายภาพจะเสร็จสิ้นลงแล้วม่านชัตเตอร์จะเปิดกลับมาเมื่อให้ระบบมองภาพทำงานใหม่ หลักการทำงานของม่านชุด 1 และ 2 จะเป็นแบบเดียวกับ DSLR

  ม่านชัตเตอร์ของกล้องดิจิตอลมักควบคุมด้วยแม่เหล็กไฟฟ้าในการเปิดปิด โดยเฉพาะในรุ่นที่ชัตเตอร์ทำงานไวมากๆ กล้องแบบ DSLR เมื่อใช้ถ่ายภาพวิดิโอเป็นหลัก ระบบแม่เหล็กไฟฟ้ามันหมดอายุไวเพราะต้องหน่วงม่านชัตเตอร์เอาไว้ตลอดเวลา ทำให้เปลืองแบตเตอรี่มากในการถ่ายภาพวิดิโอ จะสลับกับกล้องแบบ Mirrorless ที่ม่านชัตเตอร์จะเปิดไว้เป็นปกติอยู่แล้ว ทำให้กล้อง Mirrorless เมื่อถ่ายภาพวิดิโอ ม่านชัตเตอร์จะทนทานกว่า


  ค่าความเร็วชัตเตอร์
  ความเร็วชัตเตอร์จะมีหน่วยเป็นวินาที ถูกตั้งค่าโดยวงแหวนปรับความเร็วชัตเตอร์ที่ตัวกล้อง ค่าความเร็วชัตเตอร์มักมีค่าต่างๆ ดังนี้

  B T 30s 15s 8s 4s 2s 1s 2 4 8 15 30 60 125 250 500 1000 2000 4000 8000

  การนับเช่นเดียวกับ ISO แต่ละค่าจะห่างกัน 1 stop หรือแสงต่างกัน 2 เท่า ตัวเลข 1 คือ 1 วินาที ส่วนตัวเลขที่มี “ หรือ s คือจำนวนเต็มของวินาที เช่น 4s, 4” คือ 4 วินาที ส่วนตัวเลขโดดๆ คือ 1/วินาที 30 คือ 1/30 วินาที เป็นต้น

  ส่วนความสัมพันธ์ของตัวเลขจะเป็น Stop หรือ
  แสงต่างกัน
  2 เท่า เช่น 1/30 กับ 1/60 ต่างกัน 1 stop โดย 1/30 เปิดนานกว่า แสงเข้ามากกว่า 1/60 อยู่ 1 stop 1/60 เปิดเร็วกว่า แสงเข้าน้อยกว่า 1/30 อยู่ 1 stop ทุกๆ ความเร็วชัตเตอร์ที่เปลี่ยนไป 1 stop จะทำให้ค่าความไวแสงและช่องรับแสงเปลี่ยนไป 1 stop เช่นกัน เช่น วัดแสงได้ 1/30 f/8 iso 400 เมื่อเปลี่ยนชัตเตอร์เป็น 1/60 ต้องเปิด f/5.6 หรือเป็น iso 800 เป็นต้น

  การเลือกใช้ความเร็วชัตเตอร์

  ค่าความเร็วชัตเตอร์ B จะเปิดให้แสงเข้าตราบเท่าที่กดปุ่มกดชัตเตอร์เอาไว้ (โดยกดเองหรือใช้รีโมท) โดยผู้ถ่ายภาพต้องนับเวลาเอง ในกล้อง Fujifilm ที่จอจะแสดงเวลาเปิดชัตเตอร์นับเอาไว้ให้ หากไม่มีต้องใช้นาฬิกาจับเวลาเอาเอง

  ชัตเตอร์ T โดยปกติมีความหมายเช่นเดียวกับ B เมื่อกดชัตเตอร์ครั้งแรก ชัตเตอร์จะเปิด เมื่อกดอีกครั้ง ชัตเตอร์จะปิด ทำให้ไม่ต้องใช้รีโมทแต่ต้องกดชัตเตอร์ 2 ครั้ง ส่วนชัตเตอร์ T ในกล้อง Fujifilm X-Sereis จะมีอีก 1 ความหมาย
  คือ จะปรับตั้งเวลาเปิดชัตเตอร์เท่าไรก็ได้ตั้งแต่ 30-1/8000 วินาทีที่ค่า T โดยการหมุนวงแหวนปรับชัตเตอร์ที่ตัวกล้อง เพื่อให้สะดวกในการปรับใช้ความเร็วชัตเตอร์อย่างรวดเร็ว

  ชัตเตอร์ 30-1 วินาทีเป็นชัตเตอร์นาน

  1-1/15 เป็นชัตเตอร์ต่ำ ซึ่งต้องใช้ขาตั้งกล้องหรือระวังการสั่นไหวมาก

  1/30-1/250 เป็นชัตเตอร์ปานกลางสำหรับถ่ายภาพปกติทั่วไป

  และ 1/500 ขึ้นไปเป็นชัตเตอร์สูงสำหรับการถ่ายภาพเคลื่อนไหว


  การเลือกใช้ความเร็วชัตเตอร์เท่าไรให้พิจารณาจากภาพที่ต้องการ อัตราขยายของภาพ การเคลื่อนไหวของวัตถุในภาพ
  หากวัตถุเคลื่อนที่ ต้องการให้หยุดนิ่ง ใช้ความเร็วชัตเตอร์สูง แต่ถ้าต้องการให้วัตถุดูเคลื่อนที่ ใช้ความเร็วชัตเตอร์ต่ำ วัตถุที่อยู่นิ่ง ใช้ความเร็วชัตเตอร์เท่าไรก็ได้หากใช้ขาตั้งกล้อง แต่ถ้าถือกล้องด้วยมือควรใช้ความเร็วชัตเตอร์สูงมากพอที่จะหยุดการสั่นของกล้องได้  โดยปกติคือ 1/ทางยาวโฟกัส สำหรับกล้อง Full Frame และ 1/ (2xทางยาวโฟกัส) ในกล้องแบบ Mirrorless เช่น เลนส์ 50 มม. ควรใช้ความเร็วชัตเตอร์ 1/50 วินาทีขึ้นไปสำหรับกล้อง Full Frame หรือ 1/100 วินาทีในกล้อง Mirrorless ทั้งนี้ขึ้นกับความนิ่งของมือ จำนวนพิกเซลของกล้อง และอัตราขยายภาพที่ใช้งานด้วย อย่างไรก็ตาม หากกล้องมีระบบลดการสั่นไหวของภาพ แนะนำให้เปิดใช้เมื่อไม่ได้ใช้ขาตั้งกล้อง และควรปิดเมื่อใช้ขาตั้งกล้อง หากไม่ปิดเมื่อใช้ขาตั้งจะทำให้ภาพสั่นเพราะการทำงานของระบบลดการสั่นไหว

  การเลือกใช้ความเร็วชัตเตอร์ที่เหมาะสมจะมีผลต่ออารมณ์ของภาพ เช่น ภาพน้ำตก ใช้ความเร็วชัตเตอร์สูงจะดูสายน้ำรุนแรงมีพลัง

  ส่วนความเร็วชัตเตอร์ต่ำจะให้สายน้ำดูพริ้วไหว นุ่มนวล  การปรับตั้งความเร็วชัตเตอร์กับการควบคุมแสง

  ทุกๆ ความเร็วชัตเตอร์ที่เปลี่ยนไป 1 stop จะทำให้ค่าความไวแสงและช่องรับแสงเปลี่ยนไป 1 stop เช่นกัน เช่น วัดแสงได้ 1/30 f/8 iso 400 เมื่อเปลี่ยนชัตเตอร์เป็น 1/60 ต้องเปิด f/5.6 หรือเป็น iso 800 ในการใช้งานภาคสนาม เราจะดูว่าภาพต้องคุมความเร็วชัตเตอร์ไว้เท่าไร เช่น กำลังถ่ายภาพคนกระโดด ตั้งความเร็วชัตเตอร์ไว้ 1/1000 วินาที จากนั้นทำการปรับช่องรับแสงเพื่อให้ภาพสว่างพอดี หากปรับแล้วไม่ได้ให้ปรับ ISO เพิ่มขึ้นเพื่อให้ภาพพอดี


  • หากเป็นภาพที่ต้องคุมทั้งความเร็วชัตเตอร์และช่องรับแสง แนะนำให้ตั้งความไวแสงที่ Auto แล้วตั้งความเร็วชัตเตอร์กับช่องรับแสงที่ต้องการ การปรับภาพให้มืดสว่างเพิ่มเติมให้ปรับที่วงแหวนชดเชยแสงแทน  • หากต้องการคุมความเร็วชัตเตอร์อย่างเดียวเป็นหลัก และต้องการความสะดวกรวดเร็วในการใช้งาน แนะนำให้ใช้โหมดถ่ายภาพแบบ Shutter Priority โดยการปรับช่องรับแสงที่ตัวเลนส์ไว้ที่ A หรือโหมด TV หรือโหมด S แล้วแต่ยี่ห้อกล้อง จากนั้นตั้งความเร็วชัตเตอร์ที่ต้องการ กล้องจะเลือกช่องรับแสงให้อัตโนมัติ สามารถใช้ร่วมกับความไวแสงอัตโนมัติ และควบคุมความสว่างของภาพเพิ่มเติมทางวงแหวนชดเชยแสงได้ จะทำให้ถ่ายภาพได้รวดเร็วและลดภาระการปรับตั้งออกไป
  Last edited by thaidphoto; 13th January 2016 at 14:29.

 2. The Following 4 Users Say Thank You to thaidphoto For This Useful Post:

  k_swc (31st August 2016), tachamps (16th December 2017), thassaphong (15th May 2016), thear333 (11th September 2016)

 3. #2
  Join Date
  Feb 2016
  Posts
  22
  Thanks
  0
  Thanked 4 Times in 4 Posts
  Rep Power
  0

  Default

  มีประโยชน์มาก ขอบคุณมากครับ

 4. #3
  Join Date
  Jan 2009
  Posts
  14
  Thanks
  1
  Thanked 9 Times in 3 Posts
  Rep Power
  0

  Default

  มีประโยชน์มากครับ ขอบคุณครับ

 5. #4
  Join Date
  Mar 2015
  Posts
  23
  Thanks
  9
  Thanked 5 Times in 4 Posts
  Rep Power
  0

  Default

  ขอบคุณครับ

 6. #5
  Join Date
  Dec 2015
  Posts
  34
  Thanks
  17
  Thanked 1 Time in 1 Post
  Rep Power
  0

  Default

  มีประโยชน์มาก ขอบคุณมากครับ

 7. #6
  Join Date
  Jul 2016
  Posts
  162
  Thanks
  0
  Thanked 22 Times in 19 Posts
  Rep Power
  0

  Default

  เรื่องspeedสำคัญและมีประโยชน์สุดๆ ช่วงแสงน้อยกว่าปกติถ้าควบคุมspeedได้ถูกต้องแบบความรู้ที่กล่าวมาจะได้ไม่ต้องดันisoสูงเกินไป ขอบคุณครับ

 8. #7
  Join Date
  Sep 2016
  Location
  นครปฐม
  Posts
  61
  Thanks
  55
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  Rep Power
  6

  Default

  มีประโยชน์มาก ขอบคุณมากครับ

 9. #8
  Join Date
  Jul 2016
  Posts
  290
  Thanks
  18
  Thanked 11 Times in 11 Posts
  Rep Power
  7

  Default

  ขอบคุณครับ
 10. #9
  Join Date
  Jul 2016
  Location
  Ladprao Bangkok
  Posts
  85
  Thanks
  3
  Thanked 4 Times in 4 Posts
  Rep Power
  7

  Default

  มีประโยชน์มาก ขอบคุณจ้า
 11. #10
  Join Date
  Mar 2014
  Posts
  17
  Thanks
  3
  Thanked 8 Times in 7 Posts
  Rep Power
  0

  Default

  ขอบคุณครับ อ่านเข้าใจง่ายดีครับ

 12. The Following User Says Thank You to tamma1 For This Useful Post:

  tammartheus (2nd August 2018)

+ Reply to Thread

Similar Threads

 1. Basic Photography EP.4 : เลนส์ของกล้องถ่ายภาพ
  By thaidphoto in forum มือใหม่เรียนถ่ายภาพ
  Replies: 21
  Last Post: 17th June 2022, 16:38
 2. Replies: 9
  Last Post: 8th April 2018, 00:35
 3. Replies: 14
  Last Post: 11th May 2016, 21:21

Tags for this Thread

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may post new threads
 • You may post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •