หายเมื่อวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2558 คะ บริเวณรังสิต เจ้าของเป็นผู้หญิงกำลังเรียนอยู่ที่จุฬา เปิดเข้าไปในกล้องรูปที่ถ่ายล่าสุดจะเป็นรูปที่อยูในร้านdessert warehouse ฟิวเจ้อพารครังสิตคะ รบกวนผู้มีจิตใจดีเก็บได้แล้วติดต่อส่งคืนด้วยคะ กลุ้มใจมากๆคะ ขอบคุณมากคะ<br>