นำข่าวมาฝากครับ ทาง Nikon Sale Thailand ได้เปิดให้บริการวันเสาร์ เฉพาะเดือนสิงหา เวลา 9.00-15.00 ครับ ลูกค้าคนไหนไม่สะดวกวันธรรมดาสามารถเข้าไปวันเสาร์แทนได้ครับ