ชุมชนบ้านเกาะกลางจ.กระบี่ สัมผัสวิถีชีวิตชุมชนมุสลิมการทำประมงน้ำตื้น
การทำเรือหัวโทงจำลอง การปลูกข้าวสังข์หยด(ข้าวอินทรีย์) การทำผ้าปาเต๊ะการทำกิจกรรมสักหอย(เก็บหอย)
ทำกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมาย

ชุมชนบ้านนาต้นจั่น จ.สุโขทัย ศึกษาวิถีชีวิตชุมชนวิธีการทำผ้าหมักโคลนย้อมสีธรรมชาติ วิธีการทำข้าวเปิ๊บ
ศึกษาเส้นทางเกษตรไร่นา สวนผลไม้ของชุมชนและอื่นๆอีกมากมาย ให้ท่านได้สัมผัส


บ้านบางพลับจ.สมุทรสงคราม ชุมชนที่ท่านสามารถท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้
ศึกษาวิถีชีวิตชุมชนเกษตรการเก็บผลส้มโอ การทำผลไม้กลับชาติ (การแช่อิ่ม/แปรรูปผลไม้)การถนอมอาหารโดยใช้ดอกเกลือ
ทำไข่เค็ม ทำถ่านผลไม้ ชมสวนมะพร้าว ส้มโอ ลิ้นจี่แล้วท่านจะได้สัมผัส วิถีชีวิตชุมชนที่น่าสนใจ


แคมเปญดีๆ
จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย