Review ล่าสุด

 Results 1 to 1 of 1

Thread: ประกวดภาพถ่ายตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ปี 57

 1. #1
  Join Date
  Apr 2002
  Location
  Bangkok
  Posts
  2,448
  Thanks
  1,151
  Thanked 1,836 Times in 467 Posts
  Rep Power
  59

  Default ประกวดภาพถ่ายตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ปี 57

  ประกวดภาพถ่ายตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ปี 57
  หัวข้อ " แสงเรืองรองของความภักดี หนึ่งราตรีที่อภัยภูเบศร "
  Web : http://www.abhaiherb.com/news-activi...s-release/3732
  หรือกดไลค์ที่เพจเพ่ือติดตามข่าวสาร Facebook

  Name: ประกวดภาพ.jpg
Views: 1069
Size: 109.2 KB

  ขอเชิญชวนผู้สนใจ ชมความงดงามยามค่ำคืนของ
  ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร อายุ ๑๐๔ ปี
  จัดประดับไฟ (Lighting) ด้านที่สะท้อนให้เห็นแสงและเงา
  โดยเฉพาะลายปูนปั้นตามมุมต่างๆของตึก
  การเปิดให้เข้ามาถ่ายภาพ
  เปิดให้ถ่ายภาพทุกวัน
  1. ภายในอาคาร ถึงวันที่ 12 มกราคม ตั้งแต่เวลา 9.00 – 21.00 น.
  2. ภายนอกอาคาร ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ประดับไฟตั้งแต่ 18.00 น. ถึง 24.00 น.
  และเปิดให้ชมสถาปัตยกรรมภายในตึกยามค่ำคืน (ถึงเวลา 21.00 น.)
  1 ปีมีครั้งเดียว!!! พลาดแล้วพลาดเลย
  **พิเศษ ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม จนถึง 12 มกราคม 2557 สำหรับผู้มาเยี่ยมชมตั้งแต่ 18.00-21.00 น. เมื่อลงทะเบียนแล้ว รับฟรีทันที เข็มกลัดสุนทรียะอภัยภูเบศร และสำหรับผู้ที่มาเป็นครอบครัว รับหนังสือตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เล่มใหม่ล่าสุด(มูลค่า 300 บาท) ฟรี!!
  ขอเชิญชวนประชาชนและผู้ที่สนใจเข้าร่วมประกวดภาพถ่ายตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
  ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2556 ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2557
  รางวัล
  • รางวัลยอดเยี่ยม จำนวน 1 รางวัล รับถ้วยรางวัลยอดเยี่ยม และเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
  • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ และเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุ
  • รางวัลเกียรติยศ จำนวน 1 รางวัล รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ และเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
  • รางวัลสมทบ จำนวน 5 รางวัล รับบัตรกำนัลสำหรับซื้อสินค้าอภัยภูเบศร มูลค่า 5,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ


  # หมายเหตุ : สำหรับภาพที่ได้รับรางวัล หากเป็นภาพถ่ายกลางคืนจะได้รับเงินรางวัลเพิ่ม 10,000 บาท ทุกรางวัล #

  เงื่อนไขข้อกำหนดในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด
  1. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด จะต้องเป็นภาพถ่ายที่สร้างสรรค์ สามารถส่งผลงานได้ทั้งภาพถ่ายกลางวันและภาพถ่ายกลางคืน
  2. สามารถถ่ายภาพได้ทั้งกล้องบรรจุฟิล์มและกล้องดิจิตอล สร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคอิสระได้ตามสมควร โดยไม่ผิดธรรมชาติ
  3. ภาพถ่ายที่สงเข้าประกวดเป็นภาพถ่ายฟิล์มสี ฟิล์มขาวดำ หรือดิจิตอล ขนาดของภาพ 12x18 นิ้ว(ภาพที่ต่ำกว่าขนาดที่กำหนดจะไม่ได้รับการพิจารณาตัดสิน) โดยส่ง ภาพถ่ายที่เข้าร่วมประกวดมาพร้อมกับไฟล์ภาพที่บันทึกลงแผ่นซีดี ขนาดไฟล์ภาพ 8 ล้านพิกเซล 300 dpi (ถ้าเป็นภาพ Panorama ให้พิมพ์ขนาด 12x18 ทั้งขอบขาวบนและล่าง) โดยไม่ต้องติดบอร์ดใดๆ เขียนชื่อ ที่อยู่ รายละเอียดด้านหลังภาพ พร้อมชื่อไฟล์ ตั้งชื่อไฟล์ นามสกุล_อักษรตัวแรกของชื่อ ตามด้วยลำดับที่ของภาพที่ส่งประกวด เช่น Musigavong_C01
  4. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร โดยโรงพยาบาลจะคัดเลือกนำไปจัดแสดงในที่ต่าง ๆ หรือจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานในเอกสารสิ่งพิมพ์ รวมทั้งสารสนเทศทุกประเภท
  5. ต้องเป็นภาพที่ถ่ายตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป
  6. การส่งภาพถ่ายให้ส่งผลงานไม่จำกัดจำนวน
  7. เป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ ไม่เคยแสดงต่อสาธารณชน และไม่เคยได้รับรางวัลใดๆมาก่อน
  8. ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพที่ส่งเข้าประกวดด้วยตนเอง ห้ามมิให้นำผลงานของผู้อื่นมาส่งแทน และห้ามมิให้ส่งผลงานในนามผู้อื่น หากตรวจพบจะตัดสิทธิ์รางวัลที่ได้รับ
  9. หากผลงานได้รับหลายรางวัล ให้ถือว่าได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว
  10. ผู้ส่งผลงานต้องกรอกแบบฟอร์มกำกับผลงานที่กำหนดให้อย่างชัดเจนหรือทำใบสมัครขึ้นใหม่ได้ตามแบบฟอร์ม ( ในกรณีที่ส่งหลายภาพเกินแบบฟอร์ม)
  11. ผู้ส่งผลงานต้องรับผิดชอบ หากผลงานนั้นละเมิดลิขสิทธิ์อื่นใดของบุคคลอื่น
  12. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร สงวนสิทธิ์ไม่คืนผลงานภาพถ่ายและซีดีที่ผู้ส่งเข้าร่วมประกวด
  13. กำหนดเวลารับภาพถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 โดยส่งผลงานโดยตรง หรือทางไปรษณีย์ โดยภาพที่ส่งทางไปรษณีย์จะดูวันที่ประทับตราไปรษณีย์ (ผลงานภาพถ่ายที่ส่งเกินกำหนดเวลา จะไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกและตัดสิน ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์ ให้ส่งแบบลงทะเบียน และจะถือเอาวันที่ลงตราประทับของไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
  14. จะแจ้งวันตัดสินและรายชื่อกรรมการตัดสินให้ทราบ


  การพิจารณาคัดเลือกและตัดสินภาพถ่าย
  การตัดสินไม่มีการแบ่งประเภท พิจารณาจากคุณค่าของผลงานเป็นหลัก คณะกรรมการมีสิทธิ์กำหนดวิธีการตัดสิน การตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินถือว่าเป็นที่สิ้นสุด จะอุทธรณ์มิได้ คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินจะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะผลงานที่มีคุณภาพเหมาะสมเข้าร่วมแสดง

  กำหนดส่งผลงาน
  ส่งผลงานโดยตรง หรือทางไปรษณีย์ จนถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557
  ส่งถึง นางสาวอาสาฬา เชาวน์เจริญ
  กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
  32/7 หมู่ที่ 12 ตำบลท่างาม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000
  โทรศัพท์/โทรสาร 037-211289, 211088 ต่อ 2133,2149

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซด์ www.abhaiherb.com ดาวน์โหลดใบสมัคร
  หรือติอต่อที่ งานเภสัชสนเทศ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
  โทรศัพท์/โทรสาร 037-211289, 211088 ต่อ 2133, 2149 (ในวันและเวลาราชการ)

 2. The Following 3 Users Say Thank You to momo For This Useful Post:

  Carbon (26th December 2013), reddevil.j (30th December 2013), U40 (8th January 2014)


Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •