ลองเสนอมาครับ สภาพแบบไหนลองบอกมาครับ ราคาผมพอบวกได้นิดหน่อย