เข้ามาอ่านหาความรู้ ได้ความรู้ใหม่เกี่ยวกับ VR ครับ ขอบคุณทุก ๆ ท่านครับผม