ลองไปจับดูแล้ว อารมณ์เหมือนเอามือถือมาติดเลนส์ที่ดีขึ้นครับ ใครชอบอารมณ์แนวโลกไซเบอร์ แต่ได้คุณภาพดีขึ้น รวมถึงเลนส์ที่ซูมได้แบบ optical น่าจะชอบครับ