ผมใช้ S6 ทำไมที่รูปไม่ขึ้นวันที่ ถ้า Preview ดูที่กล้องมีวันที่ แต่พอดูที่จอ comp ไม่แดงวันที่ครับ