กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เชิญสัมผัสมหัศจรรย์แห่งสีสันและความสดใส ชมการพัฒนามนต์เสน่ห์แหล่งท่องเที่ยว ตั้งแต่ธันวาคมศกนี้เป็นต้นไป
กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ภายใต้การนำของนายชุมพล ศิลปอาชา
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สานต่อนโยบายรัฐบาลสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 2 ล้านล้านบาท สร้างสรรค์ 2 โครงการใหญ่ โดย

โครงการแรก คือ โครงการสีสันสดใสเมืองไทยน่าเที่ยว (แต่งสีประเทศไทย) ดำเนินการแต่งแต้มสีสัน เติมแสงสร้างความสดใส มีชีวิตชีวาให้แหล่งท่องเที่ยวเพื่อแสดงอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ โดยนำร่องใน 25 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ ตาก พิษณุโลก สุโขทัย อุทัยธานี นครสวรรค์ กาญจนบุรี พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี สมุทรสงคราม ฉะเชิงเทรา ประจวบคีรีขันธ์ นครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี อุบลราชธานี สุรินทร์ กระบี่ ตรัง ภูเก็ต สงขลา ชลบุรี ระยอง ตราด ยกตัวอย่างเช่น จังหวัดสมุทรสงคราม ปรับแต่งบรรยากาศสถานีรถไฟแม่กลองให้มีความน่าสนใจ เพิ่มเสน่ห์เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวมากขึ้น เช่น การตกแต่งตู้โทรศัพท์สาธารณะ ป้ายบอกทาง เสาวางต้นไม้และโคมไฟ สร้างความสดใสด้วยการแต่งสีตลอดแนวทางรถไฟเพื่อเพิ่มความสะดุดตา

โครงการที่สอง คือ โครงการพัฒนาถนนสายท่องเที่ยว โดยการเติมความสดใส แปลกใหม่ ให้กับสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นถนนคนเดินและตลาดชุมชน ด้วยการเพิ่มเติมสิ่งอำนวยความสะดวกที่สื่อแสดงถึง
อัตลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น พร้อมจัดอุปกรณ์ตกแต่งพื้นที่โดยรอบให้โดดเด่น น่าสนใจ โดยนำร่องใน 14 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี สมุทรสงคราม ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ นครราชสีมา อุดรธานี อุบลราชธานี กระบี่ ภูเก็ต ชลบุรี ระยอง ยกตัวอย่างเช่น จังหวัดภูเก็ต พัฒนาถนนท่องเที่ยวบริเวณหาดป่าตอง ด้วยการทำ back drop ถ่ายรูป จัดหา street furniture เช่น ม้านั่ง จัดทำป้าย signage บอกข้อมูลสถานที่ ผังพื้นที่ เพิ่มความสดใสด้วยประติมากรรมแฟนซีทะเล

ซึ่งทั้งสองโครงการนี้ จะสร้างความมหัศจรรย์ให้แหล่งท่องเที่ยว เป็นการยกระดับมาตรฐาน พัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน พร้อมสร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะหลั่งไหลเดินทางเข้ามาประเทศไทยมากขึ้นในช่วงปลายปี ซึ่งเป็นช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวและเป็นเดือนมหามงคลของคนไทย