กรมการท่องเที่ยว สร้างสรรค์ 2 โครงการใหญ่
ร่วมความพิเศษในปีมหัศจรรย์เมืองไทย Thailand Miracle Year


กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สร้างสรรค์ 2 โครงการเด่นปลายปี เพื่อขานรับนโยบายปีมหัศจรรย์เมืองไทย Thailand Miracle Year ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวสัมผัสกับความมหัศจรรย์แห่งเมืองไทย ชมการพัฒนามนต์เสน่ห์แหล่งท่องเที่ยวสู่ความประทับใจในทุกภูมิภาค ภายใต้แนวคิด“ปฏิบัติการสร้างรอยยิ้มทั่วไทย (Miracle Smiles)” โดยโครงการทั้ง 2 โครงการแบ่งออกเป็น

1. โครงการสีสันสดใส เมืองไทยน่าเที่ยว (แต้มสีประเทศไทย) ซึ่งเป็นโครงการเติมเสน่ห์ให้เมืองไทย ด้วยการแต่งแต้ม สีสัน เติมแสงสร้างความสดใส มีชีวิตชีวา ให้แหล่งท่องเที่ยวเพื่อแสดงอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ โดยนำรองในพื้นที่ 25 จังหวัด อาทิ

จังหวัดสมุทรสงคราม บริเวณสถานีรถไฟแม่กลอง ตลาดร่มหุบ และบริเวณโดยรอบ เน้นปรับแต่งบรรยากาศให้เป็นเมืองเก่าในกาลก่อน เป็นแนวย้อนยุค เช่น ปรับโครงตู้โทรศัพท์สาธารณะ ป้ายบอกทางสถานีแม่กลอง เสาวางต้นไม้ และโคมไฟ ให้เป็นลวดลายดอกไม้ เล่นโทนสี และสร้างความสดใสให้รางรถไฟด้วยการทาสีแผ่นหินบริเวณทางรถไฟยาวตลอดแนวโรยกรวดสีตลอดแนวทางรถไฟเพื่อเพิ่มสีสันสะดุดตา
จังหวัดอุทัยธานี บริเวณวัดจันทาราม หรือวัดท่าซุง โดยจะจัดทำจอ LED นำเสนอป้ายแสดงข้อความอิเล็กทรอนิคส์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวัดจันทาราม บริเวณเขาสะแกกรัง จะทำป้ายตัวหนังสือ“เมืองพระชนกจักรี อุทัยธานี” เพื่อแสดงถึงการต้อนรับผู้มาเยือน

2. โครงการพัฒนาถนนสายท่องเที่ยว เป็นโครงการเพื่อพัฒนาถนนสายท่องเที่ยว เติมความสดใส แปลกใหม่ ให้สถานที่ท่องเที่ยว ถนนคนเดินและตลาดชุมชน ด้วยการจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกที่สื่อแสดงถึงอัตลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น พร้อมปรับเติมเสริมแต่งพื้นที่โดยรอบให้โดดเด่น น่าสนใจ โดยนำร่อง ใน 14 จังหวัด อาทิ ตลาดเก่าโคยกี้ ตลาดชื่อดังแห่งเมืองราชบุรี

กรมการท่องเที่ยว มั่นใจ โครงการสีสันสดใส เมืองไทยน่าเที่ยว และโครงการพัฒนาถนนสายท่องเที่ยว จะเป็นตัวช่วยผลักดันรายได้จากการท่องเที่ยวในประเทศไม่น้อยกว่า 2 ล้านล้านบาท ภายในปี 2558 ตามเป้าหมายที่รัฐบาลตั้งเป้าไว้ ได้ไม่ยาก

ดังนั้นจึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวออกมาชื่นชม และสัมผัสความมีสีสัน ความสดใส ในอีกรูปแบบหนึ่งของเมืองไทย แล้วคุณจะได้รู้ว่าความสุขและรอยยิ้ม สร้างขึ้นได้เพียงแค่คุณเดินทางท่องเที่ยว

Name:  อุทัยธานี (5)-5.jpg
Views: 123
Size:  249.3 KB