ไม่เกี่ยวกับ นิคคอนเท่าๆไหร่ แต่มาถามดู
ที่ทำงานอยากถ่ายภาพหมู่
พนักงานประมาน 550 คน พื้นที่ระยอง
ใครพอจะรู้จักร้านไหนรับบ้าง
ขอบคุณครับ