ตั่งรับ 7D ปกศ หรือ ปกร ก็ได้

ยังไงขอรายละเอียดทาง email

phithiphong_k@yahoo.com