เยาวชนรวมพลังสร้างสรรค์ผลงาน “Stop Motion”
รณรงค์ประหยัดพลังงานลดโลกร้อน
ในค่ายความรู้ “Young Creative By Sony Season 5”

Name:  image001.jpg
Views: 4699
Size:  138.5 KB

เยาวชนกว่า 44 คน รวมพลังเข้าร่วมกิจกรรมค่ายความรู้ “Young Creative by Sony Season 5” ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลอง) ซึ่งจัดโดยกลุ่มบริษัทโซนี่ในประเทศไทย สร้างสรรค์ผลงาน Stop Motion รณรงค์เรื่องการประหยัดพลังงาน และลดโลกร้อน ในหัวข้อ “Save Energy We Can” ซึ่งโซนี่ได้เชิญวิทยากรระดับมืออาชีพมาถ่ายทอดความรู้ และฝึกสอนวิธีการทำงานอย่างใกล้ชิด พร้อมกับเหล่าวีเจจาก ยูแชแนลที่มาร่วมสร้างสีสันความสนุกสนาน และร่วมทำกิจกรรมไปพร้อมกันกับน้อง ๆ ตลอดทั้งวัน นอกจากนี้ ผลงานของเยาวชนที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม จะได้รับการเผยแพร่ออกอากาศในรายการของช่อง You Channel ต่อไป

สำหรับกิจกรรมในปีนี้ โซนี่ยังได้ขยายโอกาสให้เยาวชนที่ด้อยโอกาสผ่านมูลนิธิยุวพัฒน์ และมูลนิธิบ้านนกขมิ้น ซึ่งได้คัดเลือกเยาวชนในโครงการอุปถัมภ์ของมูลนิธิ ฯ ที่มีความสนใจเข้ามาร่วมกิจกรรมด้วย พร้อมกันนี้ กลุ่มบรัทโซนี่ ฯ ยังได้มอบทุนการศึกษาจำนวนทุนละ 25,000 บาท ให้แก่ทั้งสองมูลนิธิเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ด้านการศึกษาอีกด้วย


Name:  image004.jpg
Views: 287
Size:  17.6 KB


มร. โทรุ ชิมิซึ ผู้แทนอาวุโสกลุ่มบริษัทโซนี่ในประเทศไทย และกรรมการผู้จัดการ บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด ยังได้เปิดเผยถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ “Young Creative By Sony Season 5” ว่า “กลุ่มบริษัทโซนี่ในประเทศไทยได้ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมาเป็นระยะเวลากว่า 20 ปีแล้ว โดยได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งทั้งจากภาครัฐ และผู้บริโภคคนไทยตลอดมา ทำให้โซนี่สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างเติบโตมั่นคง ขณะเดียวกันทางกลุ่มบริษัทโซนี่ก็ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสังคมไทยและพร้อมหาโอกาสในการสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ เพื่อตอบแทนคืนกลับสู่สังคมไทยด้วย ซึ่งกลุ่มบริษัทโซนี่ในประเทศไทยได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมในรูปแบบต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง สำหรับกิจกรรม “Young Creative By Sony Season 5” เป็นกิจกรรมเพื่อสังคมที่เกิดจากความร่วมมือของกลุ่มบริษัทโซนี่ในประเทศไทยและได้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 5 แล้ว โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการสนับสนุนด้านการศึกษาของเยาวชน เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีโอกาสแสดงความคิดสร้างสรรค์ ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีผ่านอุปกรณ์อันทันสมัยของโซนี่ ซึ่งเป็นสิ่งที่เขาได้พบเห็นอยู่รอบ ๆ ตัว เช่น กล้องดิจิตอลโน้ตบุ๊คไวโอ้ เป็นต้น อีกทั้งยังเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง เป็นความรู้ที่ได้รับเพิ่มเติมจากการเรียนในห้องเรียน และยังอาจมีส่วนในการสร้างแรงบันดาลใจสำหรับพวกเขาในอนาคตอีกด้วย โดยเฉพาะในปีนี้ทีโซนี่เน้นในเรื่องของการประหยัดพลังงานเพื่อลดภาวะโลกร้อน ซึ่งโซนี่มุ่งหวังว่าเด็ก ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเรา พร้อมทั้งช่วยดูแลรักษาโลกเราให้เป็นสังคมที่สะอาดน่าอยู่ และปลอดภัยอย่างยั่งยืน”

Name:  winners.jpg
Views: 302
Size:  263.1 KB