ได้ครอบครอง nikon d3000 มาประมาณ 2 ปี หัดใช้มาเรื่อย แต่ก็ยังด้อยประสบการณ์
มีโอกาสได้เรียน "การถ่ายภาพเบื้องต้น" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมาน เฉตระการ
ในโครงการฝึกอาชีพของสำนักงานเขตบึงกุ่ม ได้รับความรู้และคำแนะนำถ่ายทอดประสบการณ์
จากท่านอาจารย์เป็นอย่างยิ่ง และขอสมัคร "การถ่ายภาพขั้นสูง" ต่อเลย
ขอบคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างยิ่งครับ
Name:  s-13.jpg
Views: 292
Size:  18.6 KB