คือว่าเมื่อคืนไอพอตโดนน้ำ แต่ไม่ถึงข้างในนะคะ ก็เปิดได้อยู่ แต่ตอนเช้าเปิดไม่ได้คะ ถ้าจะเปิดก็ต้องเสียบปลั๊กชาร์จ อยากทราบว่าเกี่ยวกับอะไรคะ