ท่านใดอยู่ที่ญี่ปุ่นหรือมีโอกาศได้มาเที่ยวที่ญี่ปุ่นนัดพบป่ะหรือไปถ่ายรูปด้วยกันนะครับ ผมอยู่ที่เกียวโตครับ