# 8 นี่เป็นจังหวะวัดแสงครับ มือโปรเจง
เล็บแบบนี้ ผิวแบบนี้ ...... ช่าย เลย