ดูเหมือนว่า Web ThaiD ของพวกเราจะโดยลองของแล้วครับ มี Private Message เก่าส่งกลับเข้ามา ตั้งแต่ปี 2008 ครับ