Quote Originally Posted by netz896 View Post
ผมว่า กำหนด สิทธิ์ มันก็ดีใน ระดับนึ่งนะคับ ป้องกันผี ที่สมัครๆๆ ขายๆๆ อ่าคับ ป้องกันการหลอกลวง ที่ใช้ชื่อ Login นี่มาหลอกแล้วก็โดนแบนไปแล้วก็ สร้าง Login ใหม่มาอีก อ่าคับ
ก็เพราะ เขาเปลี่ยน Login เข้ามาใหม่ไงครับ ถึงได้สมัครแล้วยังไม่ได้ขายทันที ต้องรอสิทธิ์ก่อน ผมก็ว่าระบบมันถูกต้องแล้ว นี่ครับ