อัพสักหน่อย ขอปรมาจาร์ยทั้งหลายโปรดชี้แนะ

ปล.รูปของน้าท่านอื่นที่มาแจมเอาออกหมดแล้วครับ