แก่งกระจานเป็นที่ที่ผมไปบ่อยและไปทุกครั้งจะมีความสุขมากๆ ดูรูปแล้วนึกถึงเลย