คู่มือ Canon 400D ภาษาไทย
ลอง Upload File ดูน่ะครับ

http://www.beupload.com/download/?563211&A=302954