พอดีได้กล้องฟิลม์มา แต่ยังไม่มีเลนส์ ใครมีเลนส์มินอต้าแล้วไม่ได้ใช้ อยากปล่อยบอกได้นะครับ