ต้องการซื้อฟิลเตอร์แผ่น (ขนาด 100x100mm)
- NiSi NANO IR ND1000 (3.0) 10 Stop
- NiSi NANO IR ND8 (0.9) 3 Stop

061-578-6329
(หรือแอดไลน์จากเบอร์ได้เลยครับ)