เฉพาะบอดี้นะครับ ร้านที่เครื่องประกันศูนย์น่าซื้อไหมครับเห็นมันถูกกว่า คิดหนัก