อ่าน spec 580EX แล้วเข้าใจว่า 580 มันจะเปลี่ยนช่วง zoom ของ flash ตามตัวคูณ 1.6 เวลาใช้กับ 20d
เลยสงสัยว่า

1.ถ้าใช้ 550ex ซึ่งไม่มี function นี้ สมมุติเวลา zoom ไปที่ 30 เจ้า 550 ก็จะ zoom ไปที่...