ผมลองใช้ 580exII กับ 500D ครับ ตัว zoom flash อยู่ใน Mode M zoom 14 ตลอด ลองกดปุ่มตรงแล้วหมุน มันก็ไม่ยอมเปลี่ยนให้เป็นอันอื่นเลยครับ