น้าน่าจะเข้าใจผิดตรงตัวสายคล้องข้อมือครับ เขาไม่ได้ออกแบบให้ใส่ติดกล้องตลอด แต่ออกแบบให้คล้องติดข้อมือครับ


https://www.youtube.com/watch?v=RcEjmJQ43Ts