Review ล่าสุด

 Search:

Type: Posts; User: Anne.Abs; Keyword(s):

Search: Search took 0.04 seconds.

 1. BTS กรุงธนบุรี #X100T

  BTS กรุงธนบุรี #X100T
 2. ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นคะ......

  ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นคะ... หากมีโอกาสได้เป็นเจ้าของ X100T จะเอารูปมา share ในห้องนี้นะคะ เผื่อจะได้มุมมองที่แตกต่างบ้างคะ
 3. ขอบคุณคะสำหรับคำตอบ..ใช่คะ...

  ขอบคุณคะสำหรับคำตอบ..ใช่คะ เน้นความสะดวกและความคล่องตัวดีกว่าคะ
 4. ติดตามผลงานคุณPetitel มานานแล้ว...

  ติดตามผลงานคุณPetitel มานานแล้ว จะรบกวนสอบถามเห็นเดือนก่อนคุณ Petitel ประกาศขาย Fuji X-E2 แล้วมาใช้ X100T จะรบกวนสอบถามทำไมถึงเลือกขายกล้องที่เปลี่ยนเลนส์ได้แล้วมาเลือกใช้กล้องท่ี่เป็นเลนส์ FIX คะ...
Results 1 to 4 of 4