กรุงเทพฯมุมสงบยามเย็น (Pentax K-7+smc Takumar 85/1.8)