เดี๋ยวนี้เมืองหลวงของไทย ดูแล้วคล้ายกับว่าไปญี่ปุ่น