กระทู้นี้ ดีมากครับ เดี่ยวไปขุดรูปมาร่วมด้วย ช่วยกัน