กล้องรุ่นไหนออกมาก็อยากได้หมด เสียอย่างเดียวไม่มีตังค์ซื้อ