บังเอิญได้ GF9 แบบมีตำหนิมาตัวนึงเหตุเพราะอยากรู้ว่าไฟล์จะใกล้เคียงกับญาติห่างๆ(Leica)ไหมถึงเป็นแค่ compact ก็อยากลอง

แต่ตัวที่ได้มามีตำหนิคือ กดจอแรงหน่อยแล้วหน้าจอจะดับเลยปิดแล้วเปิดก็จะหาย ...