คงเป็นเช่นนั้นครับ ไม่อย่างนั้นคงมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้ว
เพราะบ้านเราคนใช้ Nik ก็ไม่น้อย..